Ας γνωρίσουμε το ευρώ...

μια διαφορετική προσέγγιση...

Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Web – Quest στο γνωστικό αντικείμενο

WEBQUEST στις ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Εισαγωγή: Οι πιστωτικές κάρτες είναι ένα από τα είδη χρήματος που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια γιατί καλύπτει επαναλαμβανόμενες ή και έκτακτες ανάγκες και αντικαθιστά τα μετρητά. Την χρησιμότητα, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, καθώς και στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις πιστωτικές κάρτες θα τα μάθετε μέσω των εργασιών που θα αναλάβετε με τη χρήση του Διαδικτύου.

Στόχος: Σκοπός της εργασίας σας είναι να γνωρίσετε τη χρήση, τα οφέλη και τους κινδύνους των πιστωτικών καρτών. Για να επιτευχθεί αυτό, αφού ανατρέξετε στις διευθύνσεις του διαδικτύου που θα σας δοθούν, θα αναζητήσετε σχετικό υλικό και πληροφορίες, ώστε να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

 Ποιες είναι οι βασικές χρήσεις των πιστωτικών καρτών για έναν καταναλωτή;
 Ποια ελληνική τράπεζα ήταν η πρώτη που εξέδωσε πιστωτική κάρτα και πότε;
 Ποιες και πόσες πιστωτικές κάρτες κυκλοφορούν σήμερα στην ελληνική αγορά;
 Υπάρχουν επιτόκια στις πιστωτικές κάρτες; Πώς υπολογίζουμε το χρέος του καταναλωτή;
 Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση πιστωτικών καρτών; Αν ναι, να τους αναφέρετε επιγραμματικά.

Διαδικασία: Θα πρέπει να χωριστείτε σε ομάδες μαθητών και να αναλάβετε τους εξής άξονες μελέτες

 Πιστωτικές κάρτες ανά τράπεζα στην Ελλάδα
 Οφέλη και κίνδυνοι των πιστωτικών καρτών
 Επιτόκια πιστωτικών καρτών που ισχύουν σήμερα

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας σας θα συνεργαστείτε μεταξύ σας και θα παρουσιάσετε την δουλειά σας στην τάξη με τη χρήση διαφανειών.
Πηγές – Υποστηρικτικό υλικό: Η βασική πηγή θα είναι το ηλεκτρονικό αρχείο της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου υπάρχουν στοιχεία για τις πιστωτικές κάρτες στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στην διεύθυνση: www.tte.gr

Υποστηρικτικό υλικό θα βρείτε στις εξής ιστοσελίδες:
www.atebank.gr
www.nbg.gr
www.piraeusbank.gr
www.moneyexpert.gr

Αξιολόγηση: Για την αξιολόγηση της εργασίας κάθε ομάδας θα ληφθούν υπόψη η οργάνωση του υλικού, η ακρίβεια των απαντήσεων και η τελική παρουσίαση.

Συμπέρασμα: Έχοντας ολοκληρώσει την εργασία σας, θα έχετε μάθει πολλά και χρήσιμα πράγματα για τις πιστωτικές κάρτες με στόχο την ενημέρωση και την προστασία σας από τυχόν κινδύνους. Παράλληλα, θα μπορείτε να ενημερώσετε και τους δικούς σας ανθρώπους για την χρήση των πιστωτικών καρτών καθώς και για τα ισχύοντα επιτόκια που προσφέρουν οι τράπεζες στην Ελλάδα.

Web – Quest για την ανάπτυξη του κριτικού μιντιακού αλφαβητισμού στους μαθητές

Εισαγωγή: Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασκούν ηθελημένα ή μη ένα είδος εξουσίας στους πολίτες μιας χώρας. Έτσι και στην Ελλάδα, πολλά σημαντικά γεγονότα καλύπτονται από τα διάφορα μέσα είτε μονόπλευρα, είτε επιφανειακά, είτε λεπτομερώς, ανάλογα με την τακτική του συγκεκριμένου μέσου. Για να διαπιστώσετε και εσείς, πώς καλύπτεται ένα συμβάν από τα media, θα αναλάβετε εργασίες και χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο θα εντοπίσετε ενδιαφέροντα σημεία. Το συμβάν που θα εξετάσετε είναι ο θάνατος τριών τραπεζικών υπαλλήλων κατά τη διάρκεια πορείας απεργών στις 5 Μαΐου 2010.

Στόχος: Σκοπός της εργασίας σας είναι να βρείτε την ακριβή εξέλιξη των γεγονότων, όπως την δίνουν πέντε διαφορετικές εφημερίδες μέσα από τα άρθρα τους από τις 06/05/10 έως τις 09/05/10 και ύστερα να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:
 Ποια εφημερίδα αφιέρωσε μεγαλύτερο άρθρο για το συγκεκριμένο γεγονός;
 Ποια εφημερίδα έδωσε έμφαση στους ενόχους – δολοφόνους;
 Ποια εφημερίδα έδωσε έμφαση στα θύματα του γεγονότος;
 Ποια εφημερίδα εξέτασε το θέμα επιφανειακά και γιατί;

Διαδικασία: Θα χωριστείτε σε ομάδες μαθητών και θα αναλάβετε τους εξής άξονες μελέτης:
 Την ακριβή περιγραφή των γεγονότων από τις εφημερίδες στις 06-07/05/10
 Την ενασχόληση των εφημερίδων με το θέμα δύο ημέρες μετά, δηλαδή 08-09/05/10
Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας σας θα συνεργαστείτε μεταξύ σας και θα παρουσιάσετε τη δουλειά σας εκδίδοντας τη δική σας εφημερίδα.


Πηγές – Υποστηρικτικό υλικό:

Η πηγή του υλικού θα είναι οι πέντε ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εφημερίδων:
www.kathimerini.gr – Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
www.enet.gr – ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
www.tanea.gr – ΤΑ ΝΕΑ
www.ethnos.gr – ΕΘΝΟΣ
www.tovima.gr – ΤΟ ΒΗΜΑ
Μέσω των ηλεκτρονικών τους διευθύνσεων θα εντοπίσετε τις ημερομηνίες που αφορούν την εργασία σας και τα συγκεκριμένα άρθρα.

Αξιολόγηση: Για την αξιολόγηση των συμπερασμάτων κάθε ομάδας θα ληφθούν υπόψη η οργάνωση του υλικού και η ποιότητα του κειμένου της εφημερίδας σας.

Συμπέρασμα: Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία την εργασία σας, θα έχετε μάθει τον τρόπο που ένα συγκεκριμένο γεγονός, τόσο σημαντικό και μείζον, καλύπτεται από ένα διαχρονικό μέσο ενημέρωσης, την εφημερίδα. Παράλληλα, θα έχετε εντοπίσει διαφορές στον τρόπο που αντιμετωπίζουν το ίδιο γεγονός, διαφορετικές εφημερίδες. Τέλος, θα μπορείτε να κρίνετε ποια άρθρα είναι περισσότερο αντικειμενικά ή υποκειμενικά.

Web – Quest για την ανάπτυξη του κριτικού μιντιακού αλφαβητισμού στους μαθητές

Εισαγωγή: Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασκούν ηθελημένα ή μη ένα είδος εξουσίας στους πολίτες μιας χώρας. Έτσι και στην Ελλάδα, πολλά σημαντικά γεγονότα καλύπτονται από τα διάφορα μέσα είτε μονόπλευρα, είτε επιφανειακά, είτε λεπτομερώς, ανάλογα με την τακτική του συγκεκριμένου μέσου. Για να διαπιστώσετε και εσείς, πώς καλύπτεται ένα συμβάν από τα media, θα αναλάβετε εργασίες και χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο θα εντοπίσετε ενδιαφέροντα σημεία. Το συμβάν που θα εξετάσετε είναι ο θάνατος τριών τραπεζικών υπαλλήλων κατά τη διάρκεια πορείας απεργών στις 5 Μαΐου 2010.

Στόχος: Σκοπός της εργασίας σας είναι να βρείτε την ακριβή εξέλιξη των γεγονότων, όπως την δίνουν πέντε διαφορετικές εφημερίδες μέσα από τα άρθρα τους από τις 06/05/10 έως τις 09/05/10 και ύστερα να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:
 Ποια εφημερίδα αφιέρωσε μεγαλύτερο άρθρο για το συγκεκριμένο γεγονός;
 Ποια εφημερίδα έδωσε έμφαση στους ενόχους – δολοφόνους;
 Ποια εφημερίδα έδωσε έμφαση στα θύματα του γεγονότος;
 Ποια εφημερίδα εξέτασε το θέμα επιφανειακά και γιατί;

Διαδικασία: Θα χωριστείτε σε ομάδες μαθητών και θα αναλάβετε τους εξής άξονες μελέτης:
 Την ακριβή περιγραφή των γεγονότων από τις εφημερίδες στις 06-07/05/10
 Την ενασχόληση των εφημερίδων με το θέμα δύο ημέρες μετά, δηλαδή 08-09/05/10
Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας σας θα συνεργαστείτε μεταξύ σας και θα παρουσιάσετε τη δουλειά σας εκδίδοντας τη δική σας εφημερίδα.


Πηγές – Υποστηρικτικό υλικό:

Η πηγή του υλικού θα είναι οι πέντε ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εφημερίδων:
www.kathimerini.gr – Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
www.enet.gr – ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
www.tanea.gr – ΤΑ ΝΕΑ
www.ethnos.gr – ΕΘΝΟΣ
www.tovima.gr – ΤΟ ΒΗΜΑ
Μέσω των ηλεκτρονικών τους διευθύνσεων θα εντοπίσετε τις ημερομηνίες που αφορούν την εργασία σας και τα συγκεκριμένα άρθρα.

Αξιολόγηση: Για την αξιολόγηση των συμπερασμάτων κάθε ομάδας θα ληφθούν υπόψη η οργάνωση του υλικού και η ποιότητα του κειμένου της εφημερίδας σας.

Συμπέρασμα: Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία την εργασία σας, θα έχετε μάθει τον τρόπο που ένα συγκεκριμένο γεγονός, τόσο σημαντικό και μείζον, καλύπτεται από ένα διαχρονικό μέσο ενημέρωσης, την εφημερίδα. Παράλληλα, θα έχετε εντοπίσει διαφορές στον τρόπο που αντιμετωπίζουν το ίδιο γεγονός, διαφορετικές εφημερίδες. Τέλος, θα μπορείτε να κρίνετε ποια άρθρα είναι περισσότερο αντικειμενικά ή υποκειμενικά.

Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

Κουτσοπούλου Αικατερίνη Τμήμα Γ΄
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
Χημεία Γυμνασίου


Το εκπαιδευτικό λογισμικό που αφορά τη Χημεία Γυμνασίου είναι πολύ εύχρηστο και ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι είναι κατάλληλο για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Έχει ουδέτερα χρώματα και δεν αποσπά την προσοχή του μαθητή από το διδακτικό αντικείμενο, με περιττές λεπτομέρειες. Εστιάζει με τα κατάλληλα κουτάκια στο μάθημα καθώς και στις δραστηριότητες του μαθητή. Το καλύτερο σημείο στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό είναι η σύντομη περιγραφή κάθε διδακτικής ενότητας, καθώς και η παραπομπή του μαθητή σε σχετικές δραστηριότητες.
Ας εντάξουμε το λογισμικό αυτό σε μια πραγματική διδασκαλία. Η ενότητα που καλείται ο εκπαιδευτικός να διδάξει είναι η ενότητα της όξινης βροχής. Η διδακτική ώρα ξεκινά με προφορικές ερωτήσεις, ώστε οι μαθητές να καταλάβουν το νέο γνωστικό αντικείμενο. Στη συνέχεια, με βάση το λογισμικό, με ένα κλικ στην ενότητα, παρουσιάζεται μια σειρά εικόνων που αφορούν παραδείγματα συνεπειών και κινδύνων όξινης βροχής από την καθημερινότητα. Ο εκπαιδευτικός με τη βοήθεια των μαθητών, αναλύει τις εικόνες και τις εντάσσει στο φαινόμενο της όξινης βροχής. Στη συνέχεια, τα περιγραφικά σκίτσα που ακολουθούν, βοηθούν τον μαθητή να κατανοήσει τη δημιουργία της όξινης βροχής. Τα βελάκια στις εικόνες κάτω δεξιά οδηγούν τους μαθητές στην επόμενη εικόνα και δεν υπάρχει περίπτωση σύγχυσης.
Η συνέχεια και η ταχύτητα ροής των εικόνων του λογισμικού δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να επεξηγήσει και στο μαθητή να εμπεδώσει το φαινόμενο της όξινης βροχής.
Θεωρώ ότι λείπει από τη συγκεκριμένη ενότητα, η ανάθεση εργασιών για το σπίτι. Θα πρόσθετα, λοιπόν, μία άσκηση τύπου web quest με ερωτήσεις ανοικτού τύπου, δίνοντάς τους ορισμένες διευθύνσεις προκειμένου να ερευνήσουν πότε και πού στην Ελλάδα υπάρχει κίνδυνος όξινης βροχής. Έτσι, και στο επόμενο μάθημα οι μαθητές θα εξεταστούν στο θέμα, έχοντας ασχοληθεί και στο σπίτι.

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010

ας γελάσουμε λίγο...